Sipa-Laukna Lasteaed tegutseb alates 01.09.2011.a. Asutus moodustati Sipa Lasteaed Kurepesa ja Laukna Lasteaed Linnupesa ühendamisel.

            

                                                                                    Sipa Kurepesa rühm        Laukna Linnupesa rühm

Lasteaia missioon:

Meie lasteaed on lastele turvaline ja igakülgset arengut soodustav kasvukeskkond alushariduse omandamiseks.

Lasteaia visioon:

Oleme kodulähedane ning arengule orienteeritud lasteaed, kus tehakse koostööd lapsevanematega, et lastel oleks hea õppida ja kasvada.

Lasteaia põhiväärtused:

Väärtustame lasteaias sõbralikkust, ausust, heatahtlikkust, innovaatilisust ja looduslähedust.

Sipa-Laukna Lasteaed tegutseb alates 01.09.2011.a. Asutus moodustati Sipa Lasteaed Kurepesa ja Laukna Lasteaed Linnupesa ühendamisel (Märjamaa Vallavolikogu 18.01.2011 otsus nr 93).

Lasteaed asub kahes eraldi majas. Sipa Kurepesa rühm asub Sipa külas vanas mõisahoones ja on ümbritsetud mõisapargiga. Laukna Linnupesa rühm asub Laukna külas lõpuni väljaehitamata lasteaed-algkooli majas. Mõlemad majad on kohalikud kultuurikeskused, kus asuvad küla raamatukogud ning toimuvad mitmesugused üritused ja Märjamaa valla ringide tegevused.


Alates 2015. aastast on Sipa-Laukna lasteaed liitunud "Kiusamisest vabaks" projektiga. Lisainfo siin.

Lasteaia teeninduspiirkond on kogu Märjamaa vald.

Lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub Märjamaa Vallavalitsuse 30.04.2013 määruse nr 5 alusel.

Vastuvõtmistaotlust Sipa-Laukna Lasteaeda saab täita SIIN.

Sipa-Laukna Lasteaia arengukava aastateks 2015 - 2017 leiate Arengukava 2015-2017.pdf.